Bouwwerken die vóór 1994 zijn gerealiseerd bevatten mogelijk asbesthoudende materialen. Vanaf 1994 is het importeren, verwerken en toepassen van asbesthoudende producten in Nederland bij wet verboden. Op een enkele uitzondering na, mag u dus aannemen dat bouwwerken die in of na 1994 zijn gebouwd, asbestvrij zijn.

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Asbest is een natuurlijk product. Het is een delfstof die uit asbestmijnen wordt gehaald. In een aantal werelddelen zelfs tot op de dag van vandaag. Afhankelijk van het type asbest is dit door de Nederlandse overheid in fases verboden voor verwerking in materialen zoals spuitisolatie op staalconstructies, isolatielaag van vinylzeilen, wand- en plafondbeplatingen en bijvoorbeeld borstweringen of ventilatiekanalen. Zo is de toepassing van spuitasbest al sinds 1978 verboden, ‘zachte’ beplatingen, koord (in o.a. kachels) en overige niet-hechtgebonden asbesttoepassingen sinds 1984 en mogen hechtgebonden asbesthoudende materialen zoals borstweringen, kruipluiken, golfplaten en ventilatiekanalen vanaf medio 1993 niet meer gebruikt worden.

Wij kunnen al deze materialen in uw gebouw inventariseren. We brengen de locaties van het asbest in kaart, stellen de hoeveelheden vast, bepalen de mogelijke risico’s en geven de beste manier van verwijdering. Indien noodzakelijk brengen we risico’s verder in kaart met een risicobeoordeling conform NEN 2991. Met deze beoordeling bepalen we aan de hand van (lucht)metingen of er sprake is van blootstellingsrisico’s van mensen aan asbestvezels. We verwerken de gegevens in een overzichtelijke rapportage met tekst, tabellen, tekeningen en foto’s. Daarnaast ontvangt u alle documenten die een asbestverwijderingsbedrijf nodig heeft om het asbest te verwijderen.

 

Plaatmateriaal

 

 

Leidingisolatie

 

 

Borstwering

 

 

Golfplaten

 

 

Vloerzeil

 

 

Restanten asbest na sanering

 

 

Bitumineuze lijmlaag

 

 

Verloren bekisting

 

 

Asbestverontreiniging

 

 

Rookgaskanaal

 

 

Gaskachel

 

 

Pakking