Wanneer uw vastgoed asbest bevat, heeft u automatisch ook te maken met wetten, regels en normen hiervoor. Niet enkel wanneer u het asbest wil (laten) verwijderen maar zeker ook als er sprake is van risico’s. Voor asbesthoudende materialen geldt dat u niet direct verplicht om die te verwijderen. Zodra asbest verweerd of beschadigd is, gelden er echter andere richtlijnen en verplichtingen. Als hier sprake van is, dan kan bijvoorbeeld een Gemeente of Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) u verplichten om maatregelen te nemen ter bescherming van mens en milieu. Ondanks dat er geen (directe) verplichting is voor het inventariseren van asbest in een gebouw, is het aan te raden om onzekerheden hierover uit te sluiten. Nadat u een asbestinventarisatie heeft laten uitvoeren, weet u waar u aan toe bent voor wat betreft de aanwezigheid van asbest in uw gebouw. De vraag rijst dan echter vaak: ‘en nu?’.

Wij adviseren u over de vervolgstappen en (on)mogelijkheden. Niets doen? Asbest (laten) verwijderen? Asbest afschermen? Ruimten afsluiten? Vervolgonderzoek? Risicobeoordeling conform NEN 2991? Huurder(s) informeren? Het zijn een aantal voorbeelden van acties die kunnen volgen vóór of na een asbestinventarisatie.