Voor een nieuwe overeenkomst is het wenselijk de huur te baseren op basis van de verhuurbare vloeroppervlakte van het gebouw (VVO). Daarnaast is het interessant te weten hoeveel de bruto oppervlakte bedraagt (BVO). Conform de vigerende richtlijn NEN2580 bepalen wij dit voor u.

Ter plaatse meten wij het gebouw in en controleren de maten op basis van bestaande tekeningen. Van onze bevindingen maken we nieuwe tekeningen als PDF- of AutoCad-bestand. Deze verwerken we, tezamen met de meetresultaten, in een meetrapport dat conform de NEN2580 wordt opgesteld.

Ons meetrapport kan worden toegevoegd aan de huurovereenkomst.