U wilt het asbest in uw bouwwerk laten verwijderen. Daar komt veel bij kijken. Voordat u asbest gaat (laten) verwijderen zijn diverse zaken te regelen. Afhankelijk van de hoeveelheid werk en de complexiteit van het verwijderingsproces is de voorbereiding van groot belang. Een correcte sloopmelding bij de Gemeente, selectie van een asbestverwijderingsbedrijf, het opstellen van een bestek en het beoordelen en juist interpreteren van offertes zijn facetten in de voorbereidende fase die een goede uitvoering van de asbestsanering bevorderen. Planning, projectbegeleiding en regelmatig overleg zorgen voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. Stagnaties worden voorkomen. Selectie en aansturing van het laboratorium voor de vrijgavemeting(en) resulteren in een correcte oplevering van het werk.

Wij verzorgen het hele traject. Het  volledige proces beschrijven we uiteindelijk in een evaluatierapport van de asbestsanering. Alle van toepassing zijnde documenten zoals de sloopmelding, vrijgavecertificaten en stortbonnen zijn hierin opgenomen. Ter afronding van het project kan dit rapport aan de Gemeente worden overlegd.